Fauzia Somenzi
Fauzia Somenzi
role: 
Purchase Dept.
+39 02 897859 88
info@guandong.eu
PURCHASE DEPT.